Aktualności

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

  1. Bank Spółdzielczy w Narolu ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;
  2. Bank Spółdzielczy w Narolu automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT.

 UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych. 

     Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Narolu będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

  1. dotychczasowym sposobem,
  2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Narolu:

  1. otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;
  2. bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;
  3. bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;
  4. prowadzony w walucie PLN;
  5. informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w Banku.

Projekt i wykonanie Net Partners