Aktualności

"NOWALOKATA"

Szczegóły oferty poniżej:

- termin zakładania lokat: od 20.12.2021r. do 28.02.2022r.

- okres lokaty: 3-miesiące

- typ: nieodnawialna

- rodzaj oprocentowania: stałe

- wysokość oprocentowania: 2,2 % w stosunku rocznym

- maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma

wszystkich lokat Lokata dla jednego podmiotu).

Lokata otwierana jest dla obecnych i nowych klientów, którzy wpłacą w formie

gotówkowej lub bezgotówkowej nowe środki.

Nowe środki rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące

nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 30.11.2021 r. Jako sumę

aktywów zgromadzonych w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka

(saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach

oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty

uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę

dostępnych nowych środków o kwotę na która lokaty zostały założone.

Projekt i wykonanie Net Partners