Aktualności

Nowość w Banku Spółdzielczym w Narolu - Lokata progresywna.

Bank Spółdzielczy w Narolu wprowadza do oferty Banku lokatę progresywną na poniższych warunkach:

- termin zakładania lokat: od 14.02.2022r. do 30.06.2022r.
- okres lokaty: 12-miesięcy
- typ: nieodnawialna
-  Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość oprocentowania jest wyliczana dla każdego miesiąca wg. wskazanych stóp procentowych. Średnie efektywne oprocentowanie wynosi – 2,80%:

 • 1 m-c  2,30%
 • 2 m-c  2,40%
 • 3 m-c  2,50%
 • 4 m-c  2,60%
 • 5 m-c  2,70%
 • 6 m-c  2,80%
 • 7 m-c  2,80%
 • 8 m-c  2,90%
 • 9 m-c  3,00%
 • 10 m-c 3,10%
 • 11 m-c 3,20%
 • 12 m-c 3,30%

-  maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat progresywnych dla jednego podmiotu).
W czasie trwania lokaty Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających i nie dokonuje częściowych wypłat.
W przypadku wycofania lokaty przed upływem zadeklarowanego terminu Klient nie traci  odsetek (po upływie pierwszego miesiąca).

Projekt i wykonanie Net Partners