Aktualności

Lokata promocyjna

Bank Spółdzielczy w Narolu wprowadza do oferty Banku lokatę promocyjną na poniższych warunkach:

1)

- termin zakładania lokat: od 19.04.2022r.

- okres lokaty: 3-miesiące

- typ: nieodnawialna

- rodzaj oprocentowania: stałe

- wysokość oprocentowania: 3,20 % w stosunku rocznym

2)

- termin zakładania lokat: od 19.04.2022r.

- okres lokaty: 6-miesiący

- typ: nieodnawialna

- rodzaj oprocentowania: stałe

- wysokość oprocentowania: 3,30 % w stosunku rocznym

a) + 0,10 p.p. dla nowych środków*;

b) + 0,10 p.p. dla osób posiadających rachunek ROR w Banku Spółdzielczym w Narolu, ze stałymi miesięcznymi wpływami w wysokości minimum 1000,00PLN;

c) + 0,10 p.p. dla osób posiadających rachunek oszczędnościowy w Banku Spółdzielczym w Narolu ze stałymi miesięcznymi wpływami w wysokości minimum 500,00PLN.

- maksymalna kwota: 1.000.000,00 zł (maksymalna kwota rozumiana jest jako suma wszystkich lokat założonych w ramach tej promocji dla jednego podmiotu).

Lokata otwierana jest dla obecnych i nowych klientów, którzy dokonają wpłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

*Nowe środki rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 31.03.2022r. Jako sumę aktywów zgromadzonych w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę na która lokaty zostały założone.

Projekt i wykonanie Net Partners