Aktualności

Lokata "Piątka z Plusem"

Bank Spółdzielczy w Narolu oferuje Państwu nową lokatę promocyjną "Piątka z Plusem "na poniższych warunkach:
- termin zakładania lokat: od 11.05.2022r. do 30.06.2022r.
- okres lokaty: 12-miesiące

- typ: nieodnawialna
- rodzaj oprocentowania: stałe
- wysokość oprocentowania: 5,20 % w stosunku rocznym
a) + 0,30 p.p. dla nowych środków*;
Lokata otwierana jest dla obecnych i nowych klientów, którzy dokonają wpłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
*Nowe środki rozumiane są jako środki pieniężne pochodzące spoza Banku stanowiące nadwyżkę ponad sumę aktywów zgromadzonych w banku na dzień 30.04.2022r. Jako sumę aktywów zgromadzonych w banku rozumie się środki klienta lub jego współmałżonka (saldo dostępne w danym dniu) zgromadzone na rachunkach osobistych, kontach oszczędnościowych, depozytach terminowych oraz rachunkach bieżących. Lokaty uruchamiane w ramach zgromadzonej nadwyżki środków automatycznie zmniejszają kwotę dostępnych nowych środków o kwotę, na którą lokaty zostały założone.

Projekt i wykonanie Net Partners