Aktualności

Informacja

Bank Spółdzielczy w Narolu informuje, że dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej następujące informacje:

*numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy
*pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy
*pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy
*pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu.

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy mogą powodować:
*opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu
*odrzucenie przelewu
*wstrzymanie przelewu.

Ponadto pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport) w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Projekt i wykonanie Net Partners