Aktualności

Preferencyjne linie kredytowe dla rolników z dopłatami do oprocentowania.

Preferencyjne linie kredytowe w ofercie czasowej z dopłatami do oprocentowania.

- linia UP  –  na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych (kredyt w ofercie do 31.12.2023),

Kredyt UP – parametry kredytu:

Cel – utrzymanie płynności finansowej – UP – podmiotom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Działalność:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,
 • uprawa roślin wieloletnich - 01.2,
 • rozmnażanie roślin - 01.30.Z,
 • chów i hodowla zwierząt - 01.4,
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z,
 • działy specjalne produkcji rolnej – DS.

Kredytobiorcy - osoby fizyczne:

 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz
 • niebędące emerytami i rencistami mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • osoby prawnym,
 • jednostki organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.

UWAGA:

W przypadku małżeństwa, w którym istnieje wspólność majątkowa przynajmniej jedna osoba musi spełniać powyższe warunki, a umowa kredytu zawierana jest z obydwojgiem.

Okres stosowania dopłat:

 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 100 000zł;
 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 200 000 zł;
 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 000 zł

Wysokość kredytu:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne do 50 ha użytków rolnych;
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne powyżej 100 ha użytków rolnych.

Oprocentowanie:

 • WIBOR 3M + 3pp, z tego:
 • Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę – 2%
 • Oprocentowanie płacone przez ARiMR – pozostała część

Wkład własnynie wymagany

Projekt i wykonanie Net Partners