Firmy

Rachunki

Rachunki bieżące i pomocnicze

Rachunek bieżący służy do przechowywania środków pieniężnych posiadacza oraz do przeprowadzania rozliczeń w zakresie prowadzonej działalności. Oferujemy prowadzenie obsługi i dokonywanie rozliczeń na rachunku bieżącym i pomocniczym, które prowadzimy dla:

 • osób prawnych;
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność prawną;
 • jednostek sektora finansów publicznych.

Posiadanie rachunku bieżącego/pomocniczego umożliwia:

 • szybkie i sprawne przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych;
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi;
 • możliwość zaciągnięcia kredytu w rachunku, uzyskania gwarancji bankowej;
 • możliwość założenia lokaty terminowej.

Lokaty

Lokaty to elastyczna forma inwestowania wolnych środków finansowych.

Korzyści z posiadania lokaty w naszym Banku:

 • atrakcyjne oprocentowanie;
 • możliwość zdeponowania środków na dowolny okres;
 • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejny okres;
 • bezpieczeństwo środków zgromadzonych w polskim Banku;
 • gwarancja BFG.

Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.

Kredyt w rachunku bieżącym pozwala firmie na zwiększenie elastyczności finansowania firmy poprzez korzystanie z kredytu w okresach niedoboru środków pieniężnych i korzystania z własnych środków w okresach nadwyżki kasowej.

Kredyty inwestycyjne i obrotowe

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

Plusy kredytu inwestycyjnego:

 • bezpieczne (długi okres kredytowania, możliwość przedterminowej spłaty);
 • przejrzyste i bardzo atrakcyjnie oprocentowane,
 • minimum formalności.

Kredyty obrotowe są to kredyty przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy.

Plusy kredytu obrotowego:

 • przejrzyste i bardzo atrakcyjnie oprocentowane,
 • minimum formalności.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym - odnawialnym, ewidencjonowanym w rachunku kredytowym. Jest formą finansowania, w której Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym, kredytu nieodnawialnego w rachunku kredytowym lub jako kredyt samodzielny.

  Produkt przeznaczony dla Klientów:

 • prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania z podatku dochodowego, z wyłączeniem Klientów rozliczającym się w oparciu o kartę podatkową;
 • zewnętrznych i wewnętrznych;
 • których, maksymalna wysokość transakcji kredytowych udzielonych w Banku bez zabezpieczeń rzeczowych nie przekracza 500 000 zł, wraz z wnioskowanym kredytem (o ile do kredytu nie będzie ustanowione zabezpieczenie rzeczowe).

Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza i rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;
 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
 • spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Projekt i wykonanie Net Partners