Klienci indywidualni

Rachunki oszczędnościowe

ROR - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy

Jeżeli potrzebujesz prostego i wygodnego dostępu do własnych pieniędzy Bank Spółdzielczy w Narolu proponuje dla klientów indywidualnych wygodny sposób na ekonomiczne zarządzanie domowym budżetem za pomocą konta osobistego ROR.

Posiadanie rachunku ROR daje możliwość korzystania z:

 • kart płatniczych;
 • kredytu odnawialnego w rachunku ROR;
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych;
 • korzystania z dostępu przez Internet do rachunku;
 • korzystania z usługi SMS.

Depozyty terminowe

Depozyty terminowe to najprostszy i najpopularniejszy sposób na pomnażanie oszczędności. Założenie depozytu w Banku Spółdzielczym daje Ci wiele korzyści:

 • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi początkowemu depozyt jest dostępny nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami;
 • wygoda - w przypadku depozytów odnawialnych aby przedłużyć depozyt na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - depozyt zostanie odnowiony automatycznie;
 • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia depozytu możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania depozytu.

Najważniejsze cechy:

 • termin depozytów - 7 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące;
 • termin depozytów z dopłatą - 3 miesiące, 6 miesiecy, 12 miesięcy, 36 miesięcy;
 • minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia depozytu to 700 złotych.

PRP - Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy – to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku

IKE - Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne – służy gromadzeniu oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

 • wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu
 • dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania
 • nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego
 • nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej kwoty wpłaty
 • możliwość wskazania osób, z szerszego grona niż w przypadku innych rachunków oszczędnościowych, jako uprawnionych do świadczenia w przypadku śmierci oszczędzającego

Rachunek a'vista

Do rachunku A'vista wydawana jest książeczka oszczędnościowa, która potwierdza zawarcie umowy o wkład oszczędnościowy.

Spełnia ona funkcje:

 • informacyjną - o stanie środków na rachunku;
 • potwierdzającą - dokonanie wpłaty/wypłaty.

Minimalna kwota wpłaty na rachunek to 5 zł.

Kredyty

Kredyt gotówkowy

Kredyty gotówkowe udzielane są na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Plusy kredytu gotówkowego:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Kredyt mieszkaniowy

Bank Spółdzielczy w Narolu oferuje Państwu kredyt mieszkaniowy przeznaczony na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Kredyt ten może zostać udzielony na:

 • budowę domu jednorodzinnego,
 • zakup budynku mieszkalnego wraz z działką budowlaną,
 • zakup lokalu mieszkalnego,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne, remont, modernizację, renowację lokali i budynków mieszkalnych z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania mieszkań. (wymagane jest w tym przypadku pozwolenie z właściwego urzędu na przeprowadzenie w/w prac).

Plusy kredytu mieszkaniowego:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.

 

Kredyt w ROR

Kredyt może zostać udzielony posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Plusy kredytu odnawialnego w ROR:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Elastyczność w korzystaniu z kredytu i samodzielnym określaniu poziomu zadłużenia i płaconych odsetek;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Kredyt samochodowy

Plusy kredytu samochodowego:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego;
 • Brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia.

Eko-Kredyt

Eko-Kredyt to szybki i tani sposób na:

 • Instalacje systemów fotowoltaicznych, pompy ciepła, kolektory słoneczne,
 • Zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • Domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • Samochody i pojazdy elektryczne,
 • Inne działania proekologiczne dla gospodarstw domowych.

Projekt i wykonanie Net Partners