Klienci indywidualni

Rachunki oszczędnościowe

ROR - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy

Jeżeli potrzebujesz prostego i wygodnego dostępu do własnych pieniędzy Bank Spółdzielczy w Narolu proponuje dla klientów indywidualnych wygodny sposób na ekonomiczne zarządzanie domowym budżetem za pomocą konta osobistego ROR.

Posiadanie rachunku ROR daje możliwość korzystania z:

 • kart płatniczych;
 • kredytu odnawialnego w rachunku ROR;
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych;
 • korzystania z dostępu przez Internet do rachunku;
 • korzystania z usługi SMS.

Depozyty terminowe

Depozyty terminowe to najprostszy i najpopularniejszy sposób na pomnażanie oszczędności. Założenie depozytu w Banku Spółdzielczym daje Ci wiele korzyści:

 • szeroka dostępność - dzięki niskiemu wkładowi początkowemu depozyt jest dostępny nawet dla tych, którzy nie dysponują dużymi oszczędnościami;
 • wygoda - w przypadku depozytów odnawialnych aby przedłużyć depozyt na następny okres, nie musisz przychodzić do Banku - depozyt zostanie odnowiony automatycznie;
 • swoboda dysponowania odsetkami - w przypadku automatycznego przedłużenia depozytu możesz podjąć odsetki w dowolnym momencie - po zakończeniu okresu, za który odsetki zostały naliczone, a przed zakończeniem kolejnego okresu, bez konieczności zerwania depozytu.

Najważniejsze cechy:

 • termin depozytów - 7 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące;
 • termin depozytów z dopłatą - 3 miesiące, 6 miesiecy, 12 miesięcy, 36 miesięcy;
 • minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia depozytu to 700 złotych.

PRP - Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy – to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku

Rachunek a'vista

Do rachunku A'vista wydawana jest książeczka oszczędnościowa, która potwierdza zawarcie umowy o wkład oszczędnościowy.

Spełnia ona funkcje:

 • informacyjną - o stanie środków na rachunku;
 • potwierdzającą - dokonanie wpłaty/wypłaty.

Minimalna kwota wpłaty na rachunek to 5 zł.

Karty

Karty debetowe VISA i MasterCard oferowane przez Bank to wygodny i praktyczny środek dysponowania gotówką na całym świecie.

Klienci Banku posiadający kartę debetową VISA lub MasterCard mają:

 • stały dostęp do środków na rachunku,

 • możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych emblematem VISA lub MasterCard – w kraju i za granicą – bez ponoszenia dodatkowych opłat,

 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci ponad 7134 darmowych bankomatów (Grupy BPS, SGB i Planet Cash),

 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie,

 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę,

 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty.

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Banku pod numerem +48 86 215 50 50;

 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828

 • osobiście w placówce Banku, która wydała kartę;

 • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty, Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Kredyty

Kredyt gotówkowy

Kredyty gotówkowe udzielane są na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Plusy kredytu gotówkowego:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Kredyt mieszkaniowy

Bank Spółdzielczy w Narolu oferuje Państwu kredyt mieszkaniowy przeznaczony na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Kredyt ten może zostać udzielony na:

 • budowę domu jednorodzinnego,
 • zakup budynku mieszkalnego wraz z działką budowlaną,
 • zakup lokalu mieszkalnego,
 • nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni lub innego pomieszczenia na cele mieszkalne, remont, modernizację, renowację lokali i budynków mieszkalnych z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnawiania mieszkań. (wymagane jest w tym przypadku pozwolenie z właściwego urzędu na przeprowadzenie w/w prac).

Plusy kredytu mieszkaniowego:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.

 

Kredyt w ROR

Kredyt może zostać udzielony posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.

Plusy kredytu odnawialnego w ROR:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Elastyczność w korzystaniu z kredytu i samodzielnym określaniu poziomu zadłużenia i płaconych odsetek;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego.

Kredyt samochodowy

Plusy kredytu samochodowego:

 • Atrakcyjne oprocentowanie;
 • Łatwa dostępność kredytu;
 • Możliwość spłaty kredytu przed terminem bez dodatkowych kosztów;
 • Szybkie rozpatrzenie wniosku kredytowego;
 • Brak kosztów dodatkowych, w tym brak konieczności ubezpieczenia.

Eko-Kredyt

Eko-Kredyt to szybki i tani sposób na:

 • Instalacje systemów fotowoltaicznych, pompy ciepła, kolektory słoneczne,
 • Zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Wymianę kotła grzewczego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
 • Domowe stacje uzdatniania wody z ujęć własnych,
 • Samochody i pojazdy elektryczne,
 • Inne działania proekologiczne dla gospodarstw domowych.

Projekt i wykonanie Net Partners