O Banku

Historia

Powstanie banku przypada na 1903 rok. Wówczas to nieżyjący już dziś Ksiądz Jan Niemczyk - proboszcz parafii Narol - wraz z innymi działaczami, widząc biedotę galicyjską oraz lichwę żydowską postanowili założyć Spółdzielnię Kredytową działającą przez szereg lat pod nazwą Towarzystwa Pożyczkowego.

Statut Towarzystwa, oraz protokoły Rady i Zarządu z tamtych lat przetrwały do dziś i są w posiadaniu Banku. Potwierdzają one fakt nieograniczonej solidarności i materialnej odpowiedzialności założycieli Towarzystwa.

Ks. Jan Niemczyk pełnił funkcję Przewodniczącego Rady do 1932r.

Lata pierwszej wojny światowej nie wpłynęły hamująco na działalność Kasy, odczuwano jedynie brak kapitałów.

Następny okres od roku 1920 do 1939 to szybki rozwój spółdzielni i jej bogaty dorobek. Stało się tak dzięki takim działaczom spółdzielni jak: Jan Zuchowski, Antoni Mulak, Jan Grzesik, Franciszek Piwucki, Władysław Garda, Ks. Leon Janczewski, Piotr Sitarz, Józef Wolańczyk.

Okres II wojny światowej hamuje rozwój spółdzielczości. Nie zamarła jednak działalność Kasy w Narolu - zaniechano jedynie działalności samorządowej, gdyż obowiązywał wydany przez okupanta zakaz zwoływania zgromadzeń.

Lata powojenne są ściśle związane z przekształceniami spółdzielczości bankowej. Zmieniały się kolejno nazwy: w roku 1950 na bazie Kasy Stefczyka powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Narolu, następnie w 1956 r. - Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa, aż wreszcie w 1973 r. została dokonana zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Narolu, działający w strukturze BGŻ.

Później Bank Spółdzielczy w Narolu był założycielem i uczestnikiem zrzeszenia Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA w Rzeszowie.

Obecnie od 2002r. po podpisaniu umowy zrzeszenia Bank Spółdzielczy w Narolu jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Władze

Zarząd Banku Spółdzielczego w Narolu

  • Krzysztof Kałun - Prezes Zarządu
  • Sylwia Kopciuch - Członek Zarządu ds. ekonomicznych
  • Jolanta Ziejewska - Członek Zarządu ds. handlowych
  • Jan Bąk - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Narolu

  • Krzysztof Szawara - Przewodniczący Rady
  • Adam Wróbel - Zastępca Przewodniczącego Rady
  • Czesław Kossak - Sekretarz Rady
  • Krzysztof Pawelec - Członek Rady
  • Stanisław Kuśmirczak - Członek Rady
  • Aneta Przybylak - Członek Rady

Projekt i wykonanie Net Partners