eBankNet

Bankowość elektroniczna

Zasady bezpieczeństwa

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, powinien przestrzegać następujących zasad:

 1. Logując się do systemu eBankNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie.
  Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę https://e.bsnarol.pl są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się żółtej kłódki obok paska z adresem z prawej strony, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i bezpieczna. Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony certyfikat. Prawidłowa informacja to ebank.bsnarol.pl. Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie HTTPS. Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje oznaczenie kłódki oraz oznaczenia https prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.
 2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu poprzez pocztę elektroniczną.
  Bank Spółdzielczy w Narolu nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu. Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron banku oraz do usług bankowości elektronicznej eBankNet oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów. Bank nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych. W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.
 3. Nie należy podawać swojego hasła dostępu osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika banku.
 4. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu.
  W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu eBankNet osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia dodatkowego uwierzytelnienia.
 5. Należy unikać logowania do systemu eBankNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych).
 6. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i uaktualnienia zalecane przez producenta oprogramowania.
 7. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję "Wyloguj", a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Projekt i wykonanie Net Partners